Odgovori na pitanja postavljena u toku sesija

  • Does the irregular hart rate affect display and accuracy of NOL index?

The NOL uses heart rate variability as an input to the algorithm and it does not affect display and accuracy of the NOL index.

In cases of severe arrythmia, if the NOL cannot acquire consistent physiological signals, the NOL will not be displayed.

  • „How to manage exagerated pain, unresponsive to local anesthetics, during dental interventions in patients on methadone substitution therapy (60mg Met/daily and more)?

              Thank y in advance, as well as, on very useful and nice lecture.“

From my point of view, there might be a considerable psychological aspect involved here. I know this from wound debridements in dermatology. Sometimes you have little choice but convert to a general anaesthetic, even for seemingly small procedures. I would then add an NSAR, maybe give even Ketamine and would definitely inject local anaesthetics, despite them not working in the awake patient.

 

1.zašto dolazi do bola u multiploj sklerozi i zašto najčešće u donjim ekstremitetima i zašto je česta alodinija

 

Neuropatski bol se javlja zbog lezija u spinotalamičkim putevima, i kao mnogobrojne druge lezije ispoljava se hipereskcitabilnošću puteva. Patofiološkog objašnjenja zašto su zahvaćeni donji ekstremiteti više nego gornji nema, jedina pretpostavka je da su neuroni prvog red duži na DE i time vulnearabilniji na deaferentaciju. Alodinia nije najčešći fenomen već dizestezije. Alodinija se javlja kao korelat upravo spomenute hiperescitabilnosti usled čega dolazi do proširenja receptivnog polja neurona drugog reda u putevima za bol usled čega dolazi do „slivanja“ signala iz mehanoreceptora oji se dalje obradjuju kao bolni signali.

Mere prevencije kod osteonekroze vilice?

 

Neophodan je pregled zubara pre početka terapije,završavanje svih procedura pre terapije,održavanje higijene usta. Vazan je prekid upotrebe bisfosfonata 3 meseca pre i 3 meseca nakon hirurških procedura u ustima.Zoledronat se uz ove mere moze  dugo koristiti uz visok benefit od terapije  .

  • Dear Dr Reddy, is there any evidence that GON injection can help the post-dural puncture headache after lumbar epidural for labour?

               Thanks for the excellent lecture

Bilateral Greater Nerve Block  can be offered to patients who are suffering from PDPH

When conservative management is ineffective.

USG guidance can increase the success rate of the block and a second injection can be avoided.

Even after a successful block, conservative measures should be continued because the block addresses only the headache

If the patient continues to suffer from PDPH even after bilateral GONB on more than one occasion, an EBP should be considered.

  1. koji je lek izbora po vama za hemioterapijom izazvan neuropatski bol.

 

Prema podacima iz literature i zvanicnim preporukama lek izbora je duloksetin. Vrlo je verovatno da su i pregabalin i gabapentin efikasni i bezbedni, ali za sada nema dovoljno studija, koje su ovo ispitivale.

 

  1. Moje pitanje se odnosi na mesto tioktinske kiseline kod pacijenata sa parestezijama i drugim neurološkim senzacijama nakon Covid 19 infekcije. Koliko je efikasna i da li imate neka iskustva. Pored parestezija, vrtoglavica, da li se pokazala kao uspesna za tretman anosmije?

 

Kao sto vec znate, alfalipoinska kiselina se koristi i u akutnoj fazi COVID-19, a cesto je primenjujemo i u fazi rekonvalescencije. Znajuci patogenezu ostecenja nerava kod COVID-19 i imajuci u vidu povoljna iskustva sa primenom alfalipoinske kiseline kod drugih polineuropatija, smatram da ovaj lek moze biti od koristi. Moje iskustvo je u skladu sa tim. Medjutim, nema klinickih randomizovanih placebo kontrolisanih studija koje potvrdjuju njenu efikasnost ni kod polineuropatije ni kod anosmije u sklopu COVID.

 

  1. Da li postoji mogućnost da je broj pacijenata GBD mnogo veći? Obzirom da simptomi koje ste nabrojali su prisutni kod velikog broja pacijenata, koji nisu upućivani na dijagnostiku.

 

Moguce je da je broj pacijenata nakon COVID veci, ali je sasvim sigurno da su propusteni samo blazi slucajevi, koji i ne zahtevaju specificnu terapiju. Sam GBS je po svojoj prirodi teska bolest koja se brzo razvija i takvi pacijenti se po pravilu javljaju lekaru. Verujemo da je smanjenje broja GBS tokom 2020. godine bar delom uzrokovano time sto su se ljudi manje kretali i sto su nosili maske cime je smanjen broj neCOVID infekcija pa samim tim i GBS, koji je tipicna postinfektivna bolest.

 

 

uvodi u terapiju?

 

Nakon započinjanja terapije lekom Zitomera treba pažljivo kontrolisati standardne metaboličke parametre vezane za hiperkalcemiju, kao što su: nivo kalcijuma, fosfata i magnezijum u serumu. Ako se pojave hipokalcemija, hipofosfatemija ili hipomagnezijemija, može biti neophodna kratkotrajna terapija nadoknade (suplementna terapija).

 

2.Kada je pravo vreme da se Zitomera uvede u terapiju, ukoliko zanemarimo ogranicenje fonda?

To je momenat kada se registruje prisustvo kostanih metastaza

 

Da li ima smisla i opravdanosti koristiti tapentadol (4. linija) umesto tramadola u 2.liniji lekova u leèenju bola sa neuropatskom komponentom, upravo zbog njegovog dejstva (pored dejstva na opioidne receptore) i na spreèavanje ponovnog preuzimanja noradrenalina a kao vid multimodalnog terapijskog pristupa?

 

Može se koristiti posebno u situacijama kada je predominantan neuropatski bol

 

 

Koju analgetsku terapiju preporucijete kod jakih bolova u kicmi?

Koliko dugo moze da se terapija praktikuje i sta uzeti sledece ako prestane delovanje analgetika?

 

Ukoliko analgetici nisu dovolji mogu se primeniti interventne procedure kao što su epiduralna aplikacija kortikosteroida, razne vrste mikroinvazivnih procedura na intervrtebralnom discus, radiofrekventne ablacije inervacije facet zglobova I slično