Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju “EURO KME”
email: eurokme@yahoo.com

Tehnički organizator skupa
WE DO EVENT SOLUTIONS DOO
info@events.rs