Poštovani,

Srpsko udruženje za terapiju bola (Serbian Pain Society) i Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju „EURO KME“ iz Beograda a u saradnji sa Britansko – srpskim medicinskim udruženjem iz Londona i Aktivom za tretman bola u rehabilitaciji SLD, a podržani od Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS), London Pain Foruma i British Pain Socety and European Pain Federation (EFIC) organizuju održavanje simpozijuma: „15. Beogradski Internacionalni Simpozijum o bolu“ – ’’15. BISOP’’.

„15. Beogradski Internacionalni Simpozijum o bolu“ će se ove godine održati u virtualnom okruženju zbog nepovoljne situacije izazvane Covid 19 infekcijom u periodu od 22–25.10.2020. godine. Simpozijum je ušao u agendu EFIC simpozijuma i važnih simpozijuma koje podržava London Pain Forum i British Pain Society.

Svima koji će pratiti ovu on line edukaciju biće omogućeno da dobiju minimalno 5 bodova ukoliko bude zabeleženo vreme posete sajtu minimum u trajanju od 4 sata ukupno u periodu 22.10. do 25.10. Ukoliko pored provedenog vremena bude zabeležena aktivnost i u postavljanju pitanja sponzorima na štandu kao i postavljanja pitanja profesorima predavačima biće omogućeno dobijanje 10 bodova.

Ovim putem vas još jednom pozivamo da se pridružite edukaciji kao i da posetite virtualne štandove sponzora bez kojih ovo ne bi bilo moguće realizovati.

Prof. dr Nebojša Lađević

Predsednik Organizacionog odbora 15. BISOP-a 

GENERALNI SPONZORI

Naučni odbor - Scientific committee 2020.
15th BISOP - 22-25.10.2020. – VIRTUAL

POČASNI PREDSEDNIK / HONORARY PRESIDENT

Dragan Pavlović, SRB

 

PREDSEDNICI / PRESIDENTS

Dušica Stamenković, SRB

Olivera Potparić, UK

ČLANOVI / MEMBERS

Arun Bhaskar, UK ; Teodor Goroszeniuk, UK ; Carsten Bantel, Germany ; Žika Petrović, UK ; Ivan Radoš, Croatia ; Nebojša Nick Knežević, USA ; Mira Fingler, Croatia ; Ivan Palibrk, SRB ; Mirko Grajić, SRB ; Dejan Nešić, SRB ; Ivana Likić Lađević, SRB ; Predrag Stevanović, SRB ; Sanja Djordjević Marić, BiH ; Vojislava Nešković, SRB ; Radmilo Janković, SRB ; Dejan Marković, SRB ; Nebojša Lađević, SRB ; Marija Stević, SRB ; Suzana Bojić, SRB ; Vesna Jovanović, SRB ; Svetlana Srećković, SRB ; Dušica Simić, SRB ; Miodrag Milenović, SRB.

Organizacioni odbor - Organizing committee 2020.
15th BISOP - 22-25.10.2020. – VIRTUAL

PREDSEDNIK / PRESIDENT

Nebojša Lađević

POTPREDSEDNICI  / VICEPRESIDENTS

Mirko Grajić
Dušica Stamenković

SEKRETAR / SECRETARY

Vera Ivković

TEHNIČKI SEKRETAR / TECHNICAL SECRETARY

Jelena Jovičić

ČLANOVI / MEMBERS

Ivan Palibrk, Branka Terzić, Branka Gvozdić, Tatjana Brkić, Ivana Likić Lađević, Vesna Antonijević, Nikola Lađević, Anđela Magdelinić, Ivana Marković, Nataša Petrović, Ana Crnomarković, Marko Mladenović, Milena Milić, Jovanka Filipović, Miloš Lazić

15 logo

Endorsed by: